Säkerhetsglas

Säkerhetsglas som man oftast kommer i kontakt med är glas för skydd och/eller säkerhet.

Skydd:

  • Glas som skyddar person eller sak benämns som skyddsglas.
  • Det äro första hand skydd mot vandalism och inbrott som avses.
  • Dessa är flerskiktsglas(laminerade glas) i olika kombinationer.

Säkerhet:

Säkerhetsglas är typer av glas som förhindrar eller minimerar risken för personskador vid kontakt.
När det gäller säkerhetsglas talar man ofta om härdat glas och/eller laminerat glas.

Glas i hemmiljö som t.ex. trapp och/eller takonstruktioner är idag väldigt populärt. I dessa konstruktioner gäller det att ha rätt typ av glas för maximal säkerhet.